Marlena Kozioł, Psychoterapeuta

Marlena Kozioł, PsychoterapeutaJestem w trakcie pięcioletniego Akredytowanego Kursu Psychoterapii w nurcie integracyjnym (ze szczególnym uwzględnieniem nurtu systemowego i eriksonowskiego) we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kilkunastoletnia praca w międzynarodowych koncernach, pozwala mi zrozumieć specyfikę działania dużych korporacji, tempa życia i presji z tym związanej.

Współprowadzę kursy Wspólna Droga dla małżeństw, którzy chcą odnowić i wzmocnić swoje relacje.

Bliski jest mi również obszar związany z religijnością oraz tym, jak trudności emocjonalne czy osobowościowe mogą wpływać na przeżywanie wiary.

Pracuję w podejściu integratywnym, łącząc różne metody i techniki pracy, które dobieram w zależności od zgłaszanych trudności i potrzeb danej osoby.

Udzielam pomocy w zakresie:

  • zaburzeń lękowych,
  • depresji,
  • trudności radzenia sobie ze stresem i emocjami,
  • niskim poczuciu własnej wartości,
  • kryzysów w życiu osobistym i zawodowym,
  • trudności w relacjach międzyludzkich,
  • trudności związane z przeżywaniem swojej religijności,
  • trudności związane z doświadczeniem niedopasowania,
  • trudności w związku (terapia par).

Swoją pracę poddaję superwizji.

Rejestracja – Rezerwacja

Rejestracja telefoniczna pod nr tel.: 605-270-631