W swojej praktyce lekarskiej zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem osób:

  • Z zaburzeniami psychicznymi takimi jak: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, psychosomatyczne, schizofrenia, zaburzenia odżywiania.
  • Osobami z zaburzeniami snu takimi jak: bezsenność (problemy z zasypianiem, wybudzanie się w nocy, przedwczesne budzenie się rano, brak regenerującego snu), nadmierna senność w ciągu dnia, zaburzenia snu związane z pracą zmianową lub zmianą strefy czasowej, zaburzenia rytmu okołodobowego, zaburzenia ruchowe podczas snu (zespół niespokojnych nóg), parasomnie (lunatykowanie, lęki nocne, jedzenie podczas snu, zaburzenia zachowania podczas snu).
  • Doświadczającymi silnego lub długotrwałego stresu. Współcześnie jesteśmy bezustannie narażeni na stres. Czasem stres bywa mobilizujący, ale częściej, zwłaszcza gdy stan napięcia utrzymuje się długo, działa on niekorzystnie na nasze zdrowie. Skutki przewlekłego stresu to m.in. osłabienie układu odpornościowego, choroby psychogenne (m.in.choroba wrzodowa żołądka, napięciowe bóle głowy, zespół jelita drażliwego), bezsenność.

Nowoczesna terapia i farmakologia

Współcześnie psychiatra dysponuje wieloma nowoczesnymi, bezpiecznymi i zazwyczaj dobrze tolerowanymi lekami, które pomagają pacjentowi pozbyć się dokuczliwych objawów, poprawić komfort życia i wrócić do prawidłowego funkcjonowania zawodowego, rodzinnego i społecznego.

Część leków przeciwdepresyjnych i neuroleptycznych wykorzystywana jest również do leczenia bezsenności, bez ryzyka powstania uzależnienia od leków, w odróżnieniu od leków nasennych, uspokajających i często stosowanego przez pacjentów „nasennie” alkoholu.