Co to jest polisomnografia?

Zaburzenia snu SenMedica

Co to jest polisomnografia?

Polisomnografia to badanie, podczas którego rejestrowane są najistotniejsze procesy, jakie zachodzą w ludzkim organizmie w czasie snu. Pozwala ono ocenić poszczególne stadia snu, poziom tlenu we krwi, wzorzec oddychania i czynność serca. W większości przypadków jest ono wykonywane w warunkach szpitalnych.

W skład badania polisomnograficznego wchodzą cztery podstawowe badania:

  • Elektroencefalografia (EEG) bada bioelektryczne czynności mózgu. Elektrody umieszczone są na głowie pacjenta.
  • Elektrokardiografia (EKG) rejestruje czynność serca za pomocą elektrod przymocowanych do klatki piersiowej.
  • Elektromiografia (EMG) – to badanie, na podstawie którego oceniana jest praca mięśni i nerwów w czasie snu. Elektrody umieszczane są na kończynach dolnych i podbródku pacjenta.
  • Elektrookulogram (EOG) – polega na monitorowaniu ruchów gałki ocznej. Elektrody przyklejane są do skóry w pobliżu oczu.

Poza tym w okolicy ust umieszcza się mikrofon, czujnik temperatury i przepływu powietrza. Na kostce umieszcza się czujnik ruchów kończyn, na palcu ręki pulsoksymetr, a na brzuchu i klatce piersiowej tzw. pasy oddechowe, które rejestrują ruchy tych części ciała.

Do czego służy badanie poligraficzne?

Badanie poligraficzne to badanie, które ma na celu badanie snu pacjenta. Jego głównym celem jest zdiagnozowanie lub wykluczenie występowania obturacyjnych bezdechów sennych.

W odróżnieniu od polisomnografii nie jest wymagany pobyt pacjenta w szpitalu, ponieważ badanie odbywa się w warunkach domowych, Dzięki temu niwelujemy stres związany z pobytem w szpitalu i ewentualne trudności w zaśnięciu nim spowodowane.

Badanie poligraficzne to badanie diagnostyczne zaburzeń oddychania podczas snu wykonywane w domu pacjenta. Stanowi to dużą zaletę w porównaniu do badania polisomnograficznego, które musi odbywać się w specjalnie przystosowanych do tego pracowniach diagnostycznych. Poligrafia jest zatem zdecydowanie bardziej dostępna dla pacjentów, którzy nie są dzięki temu skazani na długi czas oczekiwania w kolejce do pracowni badań snu.

Możliwość odbycia badania we własnym łóżku, pomaga również w zredukowaniu stresu związanego z procedurą diagnostyczną. Przy odpowiednim wsparciu i instrukcjach ze strony lekarza, poligrafia pozwala na szybkie wykrycie średniej i ciężkiej postaci bezdechu sennego. (Więcej o bezdechu sennym przeczytasz w artykule Bezdech senny… czy jest się czym martwić?”)

Na czym polega badanie?

Pacjent otrzymuje do domu aparat, który zakłada przed położeniem się do łózka na nocny spoczynek. W skład zestawu wchodzi pas oddechowy, który zakładany jest wokół klatki piersiowej, kaniula oddechowa, która w prosty sposób umieszczana jest pod nozdrzami pacjenta oraz pulsoksymetr, umieszczany na palcu wskazującym. Aparat przymocowany do pasa oddechowego zbiera wszystkie parametry niezbędne do zdiagnozowania bezdechów. W ten sposób otrzymujemy informacje o sposobie oddychania pacjenta, natlenowaniu krwi, czynności serca, pozycji ciała podczas snu.

Poligrafia nie obejmuje  elektroencefalografii (EEG), elektrookulogramu i napięcia mięśni, jednak wyniki badania poligraficznego snu wystarczają do postawienia właściwej diagnozy i umożliwiają ubieganie się o refundację w ramach NFZ, gdy będzie niezbędne leczenie bezdechu odpowiednim do tego aparatem cPAP1.

Badanie odbywa się przy użyciu aparatu Alice NightOne, który podczas snu zbiera niezbędne dane służce do oceny parametrów snu.

Alice NightOne to bardzo proste w obsłudze urządzenie, dzięki któremu pacjent może sam wykonać badanie.

Po wykonanym badaniu pacjent w ciągu 48 godzin otrzymuje raport z badania, diagnozę i po telefonicznej konsultacji z lekarzem, zalecenia odnośnie sposobu dalszego leczenia.

Instrukcję obsługi urządzenia znajdziesz na YouTube:

https://youtu.be/EvIQaVPDQ_E

Jak się przygotować do badania snu?

Przed badaniem poligraficznym zbierany jest wywiad lekarski, podczas którego osoba badana pytana jest m.in. o współistniejące choroby i przyjmowane leki. Dlatego warto mieć ze sobą niezbędną dokumentację medyczną i spisane leki, które badany zażywa (niektóre z nich mogą zafałszować wynik badania poligrafii).

Bardzo ważne jest, żeby pacjent w dniu badania nie spożywał alkoholu, kawy, mocnej herbaty i napojów energetycznych oraz środków ziołowych i nasennych. Nie zaleca się także spożywania obfitych posiłków.

Przed założeniem aparatu pacjent powinien założyć przylegającą do ciała, pozbawioną guzików koszulkę (T-shirt).

1 Aparat CPAP to nowoczesne urządzenie wykorzystywane przez osoby zmagające się z obturacyjnym bezdechem sennym. Urządzenie poprzez udrożnienie dróg oddechowych skutecznie eliminuje epizody zatrzymania oddechu oraz uciążliwe chrapanie. Jest to podstawowa forma leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) u pacjentów z objawami umiarkowanej, a nawet ciężkiej postaci choroby.