Głównym założeniem terapii poznawczo-behawioralnej jest to, że nasze emocje, zachowania i myśli wzajemnie na siebie wpływają. To jak się czujemy i jakich emocji doświadczamy ma związek z tym, co myślimy o sobie i otaczającym nas świecie, a to z kolei wpływa na sposób naszego zachowania. Dlatego zmieniając sposób myślenia, nasze przekonania (sfera poznawcza) lub zmieniając nasze zachowanie, nawyki (sfera behawioralna) możemy poprawić nasze samopoczucie i funkcjonowanie.

Poznawczo–behawioralna terapia bezsenności

Poznawczo – behawioralna terapia bezsenności jest skuteczną formą leczenia dla osób doświadczających trudności z zasypianiem oraz częstymi wybudzeniami w nocy i nad ranem. Jest ukierunkowana przede wszystkim na:

  • zrozumienie mechanizmu działania bezsenności
  • zmianę złych nawyków związanych ze snem – skrócenie czasu spędzanego w łóżku, ograniczeniu bodźców niezwiązanych ze snem (zmianę w sferze behawioralnej)
  • obniżenie lęku i napięcia – praca nad błędnymi przekonaniami dotyczącymi snu oraz konsekwencji bezsenności, zmniejszenie zamartwiania się (zmianę w sferze poznawczej) oraz techniki relaksacyjne

Terapia odbywa się w formie indywidualnej lub grupowej.

Poprzedzona jest lekarską wizytą diagnostyczną celem zakwalifikowania do terapii.

Obejmuje 6-8 cotygodniowych sesji oraz spotkanie z terapeutą po miesiącu od jej zakończenia.