Medycyna Snu jest działem medycyny zajmującym się zaburzeniami snu takimi jak bezsenność, bezdech senny, parasomnie.

Niezbędne do postawienia diagnozy jest zebranie dokładnego wywiad z pacjentem, ocena jego stanu somatycznego i psychicznego.

Wskazane jest, żeby pacjent na pierwszą wizytę zgłosił się z wypełnionym dzienniczkiem snu (do pobrania tutaj: dzienniczek snu), co znacznie ułatwi diagnostykę problemu ze snem (wskazane codzienne wypełnianie dzienniczka snu przez minimum 1 tydzień).

Zalecane jest zabranie ze sobą na wizytę diagnostyczną spisu zażywanych leków i posiadanej dokumentacji medycznej.

Czasami koniecznym może się okazać wykonanie badania aktograficznego (oceniającego aktywność pacjenta w czasie dnia) lub poligrafii (ocena oddychania, pracy serca, natlenowania krwi, chrapania, tętna, EKG lub EMG, lub EEG) przy pomocy wypożyczanego pacjentowi do domu przez Senmedicę nowoczesnego, ergonomicznego sprzętu, z którego następnie wyniki są poddawane analizie celem postawienia diagnozy np. obturacyjnych bezdechów.

Leczenie

W zależności od postawionego rozpoznania pacjent uzyskuje leczenie zgodne z najnowszymi standardami:

  • Edukacja na temat snu,
  • Terapia motywująca do zmiany nawyków związanych ze snem, stylem życia, aktywnością.
  • Leczenie dietetyczne (przy otyłości często towarzyszącej bezsenności, obturacyjnym bezdechom).
  • Farmakoterapia (m.in. w leczeniu bezsenności, w prebiegu zaburzeń depresyjnych, lękowych, uzależnieniu od leków nasennych, leczenie zaburzeń związanych z pracą zmianową, zmianą strefy czasowej).
  • Terapia poznawczo-behawioralna (bezsenność, zaburzenia rytmu okołodobowego).
  • Fototerapia (zaburzenia rytmu okołodobowego).
  • Leczenie przy pomocy aparatu wspomagającego oddychanie podczas snu (obturacyjny bezdech senny).